Herb Katowic


Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic

Logo KatowicPrezentowane w naszym serwisie internetowe mapy Katowic mają charakter poglądowy i nie mogą stanowić formalnej podstawy dla czynności administracyjnych czy urzędowych.
Treść Internetowej Mapy Katowic chroniona jest prawem autorskim.
Serwis może być wykorzystany jedynie w niezarobkowych zastosowaniach prywatnych, w zakresie dozwolonym ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24 poz.83).
Urząd Miasta Katowice nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z Internetowej Mapy Katowic.
© 2018 Urząd Miasta Katowice

UWAGA!
W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego sygn. akt I OSK 1839/12 z dnia 18 lutego 2014 r.
na Internetowych mapach Systemu Informacji Przestrzennej Katowic
została usunięta możliwość wyświetlania nr KW w szczegółowym opisie działki.


Polityka plików cookies